På webbplatsen www.mortnas.se finner du mer information som berör oss boende i Mörtnäs.

Vid alla typer av frågor, vänligen kontakta:

 
Styrelseledamöter
 
Ordförande:
Mats Höglander       070-609 67 75    mats.hoglander "at" telia.com
 
Sekreterare:
Tomas Hagman       0708-47 55 30    tomas "at" hagmans.net
 
Kassör:
Peter Grinups        0709-923504        peter.grinups "at" gmail.com
 
Hamnkapten:
Robert Dahlqvist      0708-80 55 80    rdq1958 "at" gmail.com
 
Vice Hamnkapten:
Anders Olofsson     0705-38 82 72      lovkvist_olofsson "at" hotmail.com
 
Klubbmästare:
Per-Olof Eriksson    08-570 227 47   per-olof.eriksson "at" hotmail.se
 
Suppleanter:
Jerry Ek
Olle Wedin
(mailadressernas tecken @ är ersatt med "at" i denna lista, för att minimera risken för oönskade Spam-mail)