På webbplatsen www.mortnas.se finner du mer information som berör oss boende i Mörtnäs.

  Vid alla typer av frågor, vänligen kontakta:

  Styrelseledamöter
  Ordförande:
  Tommy Ståhl          0706- 55 87 64      tommy.staahl "at" gmail.com
   
  Sekreterare:
  Tomas Hagman       0708-47 55 30    tomas "at" hagmans.net

  Kassör:
  Mats Höglander       070-609 67 75    hoglander.mats "at" gmail.com

  Hamnkapten:
  Robert Dahlqvist      0708-80 55 80    rdq1958 "at" gmail.com


  Vice Hamnkapten:
  Mikael Trautmann  0704-67 63 44      mikael.trautmann "at" gmail.com
  Klubbmästare:
  Per-Olof Eriksson    08-570 227 47   per-olof.eriksson "at" hotmail.se
  Suppleanter:
  Jerry Ek
  Olle Wedin
  (mailadressernas tecken @ är ersatt med "at" i denna lista, för att minimera risken för oönskade Spam-mail)