På webbplatsen www.mortnas.se finner du mer information som berör oss boende i Mörtnäs.

Vid alla typer av frågor, vänligen kontakta:

Styrelseledamöter
Ordförande:
Mats Höglander       070-609 67 75    mats.hoglander "at" telia.com
 
Sekreterare:
Tomas Hagman       0708-47 55 30    tomas "at" hagmans.net
Kassör:
Andreas Ek             072- 929 97 52      andreas "at" ekforvaltning.se

Hamnkapten:

Robert Dahlqvist      0708-80 55 80    rdq1958 "at" gmail.com
Vice Hamnkapten:
Tommy Ståhl          0706- 55 87 64      tommy.staahl "at" gmail.com
Klubbmästare:
Per-Olof Eriksson    08-570 227 47   per-olof.eriksson "at" hotmail.se
Suppleanter:
Jerry Ek
Olle Wedin
(mailadressernas tecken @ är ersatt med "at" i denna lista, för att minimera risken för oönskade Spam-mail)