Medlemskap

Ur stadgarna går att läsa: "Inträde kan beviljas personer bosatta i Värmdö kommun. Företräde till båtplats kan givas åt dem som har fast bostad i Mörtnäs.

Klubben består av seniormedlemmar samt ungdomsmedlemmar. Ungdomsmedlem är medlem som ej fyllt arton år.

Medlemskap bekräftas av styrelsen efter skriftlig ansökan som skall uppta namn, födelsedata, adress och telefonnummer samt eventuell båts data. "

Är du intresserad av att bli medlem i Mörtnäs Båtklubb skickar du epost till styrelse@mortnasbatklubb.se med dina
kontaktuppgifter enligt ovan, samt betalar in medlemsavgiften på klubbens konto, Swedbank Bg 548-1288.

Medlems- och båtavgifter är för tillfället fastställda till:

Medlemsavgift                   350:- /år
Sommarplats                    Storleksberoende, 400-2 200:-/år
Vinterplats                        Storleksberoende, 400-2 200:-/år
Inträdesavgift ny båtplats    8 000:-

Båtplatskö
Mörtnäs Båtklubb har i dagsläget fler båtintresserade än båtplatser. Detta hanterar vi genom en kölista. För att ansöka om båtplats krävs att du är medlem (se ovan). Första inbetalningsdag för medlemsavgift räknas som ködatum. Kölistan för båtplats hanteras av hamnkaptenen.
Miljöplan
Naturen är viktig. Det är den vi sjöfolk njuter av. Här kan du läsa mer om Mörtnäs Båtklubbs Miljöplan.
Läs gärna mer om miljöhantering på Värmdö Kommuns webbplats
Kommunen gör sedan 2014 återkommande rutinkontroller av båtklubbsverksamheternas miljöhantering (miljöinspektion). Styrelsen har svarat kommunen efter senaste miljöinspektionen. Du kan läsa klubbens svarsinlaga här.
Hamn- och varvsordning
Ordningsregler skall alla ha. Här finner du vår hamn- och varvsordning.
Stadgar
Som grund för vår verksamhet ligger våra stadgar.
Om det är något övrigt du undrar över är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.