På webbplatsen www.mortnas.se finner du mer information som berör oss boende i Mörtnäs. 

Båtliv har alltid varit en del av livet på Värmdö. Långt tillbaka i tiden vare det i huvudsak kopplat till fiske. Man hade mindre båtar och höll sig huvudsakligen i närområdet. I nästa fas började lite större båtar användas för transporter, dels runt Värmdö men också in till Vaxholm och Stockholm. Vid den här tiden fanns det inte några större vägar på ön och inte heller några broar vid Skurusundet.

Under 1800-talet exploaterades sandåsen in mot Ålstäket i Mörtnäs. Det byggdes bryggor för de seglande sandkilarna som fraktade sand till byggnationerna inne i Stockholm. Under vintrarna, när vattnet frös, blev bryggorna och stranden ner mot Ålstäket parkeringsplats för mängder av sandkilar.

I samband med att ångbåtarna, Thorbolaget hette rederiet, började trafikera skärgården växte behovet av bryggor där man kunde lasta och lossa gods, och ta upp och lämna av passagerare. Dessa bryggor byggdes inte av staten eller kommunen, i stället ålades de som bodde i området att hålla med brygga för ångbåtarna. Det skapades brygg-samfälligheter vars plikt var att bygga och underhålla en ångbåtsbrygga.

Då stranden in mot åsen var upptagen av sandkilarnas verksamhet etablerades i Mörtnäs bryggsamfälligheten vid den udde på östra sidan som kallades Soludden. Med tiden blev stigen ner till udden också den första vägen i Mörtnäs. Mörtnäsvägen ledde från ångbåtsbryggan via gårdarna i Mörtnäs och in mot ön.

Numera är verksamheten i sandtaget historia och ångbåtarna har för länge sedan ersatts av transporter på landsvägen in till Gustavsberg, och sedermera motorvägen in till Stockholm. Idag har bryggplikten omvandlats till bryggrättighet, och samfällighetens område är nu klassat som ”småbåtshamn”.

Det är på den udden, och i den delen av Mörtnäsviken, som våran båtklubb nu huserar. Den samfällighet som började som en plikt har nu blivit till en möjlighet. Med bryggor och hamnplan på promenadavstånd har vi fantastiska förutsättningar för att använda närvattnet som man gjorde för länge sedan, men med skillnaden att det då var för att få mat för dagen, medan det nu är för rekreation och nöje.

Och själva födelsen? 
Fram till mitten på 1900-talet hade var och en fått klara sig själv när det gällde båthållning. Nere på Soludden fanns ett antal små ”privata” bryggor, men efterfrågan på båtplats ökade i och med att Mörtnäs växte. Den 6:e oktober 1966 samlades några båtintresserade personer i en källare på Älggårdsvägen. Där och då bildades Mörtnäs Båtklubb. Syftet med klubben var att skapa möjlighet för fler av de boende i Mörtnäs att få tillgång till båtplats i hemmaviken. Det är med tacksamhet till dessa personer och deras vision som vi nu förvaltar Soludden och bygger vidare på gemenskapen i Mörtnäs Båtklubb.

Är det någon som undrat hur beskrivningen till klubbens standar lyder?

-          Möte mellan två glada Mörtar (Mörtnäsbor) på den blåa fjärden i det gula solljuset.
(De två mörtarna bildar som av en händelse ett vackert ”M”).

/Mats Höglander, ordf.